ความคืบหน้าโครงการ ปัจจุบัน 

                          เปอร์เซ็นแล้วเสร็จ   ดำเนินงานถึง
________________________________________________

1.) งานสาธารณูปโภค           100%       

2.) งานโครงสร้าง                   100%

3.) งานสถาปัตยกรรม            100%       

4.) งานระบบ                           100%        
     

newsletter

กรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสารจากเรา

Follow Us

Hotline

+668-6900-0325 (9am-6pm)